Bobo Pernecký

Ž i v o t o p i s (s dôrazom na karikatúru)


1950

50. roky 0-10 rokov

1950

8.júna narodil sa v Liptovskej Osade

195?

prvé stretnutie s ceruzkou (zachované kresby na vnútorných dverách skríň vo výške asi trojročného dieťaťa)

1956

presťahovanie do Piešťan, kde žije dodnes

1956

začiatok cesty ku vzdelaniu - nástup do prvého ročníka základnej školy

1958

začína navštevovať výtvarný odbor Ľudovej školy umenia u akad. mal. M. Chrťanovej


1960

60. roky - 10-20 rokov

196?

prvé kreslené vtipy, karikatúry a minikomiksy pre pobavenie spolužiakov

1965

prvé obrázky publikované v časopise Život

nástup na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Piešťanoch

začína pracovať v redakcii školského časopisu Lúč, kde zároveň publikuje svoje obrázky

1966

časopis Lúč sa tlačí v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, ktoré vydáva mesačník Kultúra v Piešťanoch – príde ponuka od redakcie a v májovom čísle Kultúry mu uverejnia prvý kreslený vtip

1966-1969

publikovanie v asi troch periodikách (Kultúra v Piešťanoch, Pravda, Trnavský Hlas). Ilustrácie románov na pokračovanie, ktoré vychádzajú v Kultúre v Piešťanoch

1967

prvá samostatná výstava (Výstava prác na ulici – Piešťany)

1967-1969

ďalšie cca tri výstavy v Piešťanoch a v Bratislave

1968

maturita a nástup na odbor architektúry Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej


1970

70. roky - 20-30 rokov

1970-1977

hrával v študentskom divadle B-klubu, niekoľko ocenení za herecký výkon (Akademický Prešov 1971, 1972...). V tomto období vytvoril aj zopár literárnych textov (divadelná hra, poviedky, scénky, básne...), uvedených väčšinou v divadelných predstaveniach

1974

ukončenie štúdií na SvF SVŠT, nástup do praxe v Piešťanoch (CUA, Stavoprojekt) ako architekt

publikovanie v časopisoch:

1970-1979

publikovanie približne v piatich slovenských časopisoch (Revue Piešťany, Dievča..., od roku 1971 v Roháči) a občas aj v zahraničí ( Ludas Matyi - Maďarsko, Osten – Juhoslávia, Szpilki - Poľsko...)

spoločné výstavy:

1970-1979

spoločné výstavy na území Československa aj v zahraničí ( Poľsko, Nemecko, Bulharsko, Kuba...)

samostatné výstavy:

1970

Galéria mladých v Bratislave (Pernecký, Ryšavý, Vyjidák)

1972

Galéria No1 v Bratislave

1974

B-klub v Bratislave

ocenenia

1979

San Antonio de los Baňos, Kuba – diplom Medzinárodnej organizácie novinárov (MON)


1980

80. roky - 30-40 rokov

1980

svadba s bývalou spolužiačkou Annou

1982

narodil sa syn Ján

1985

narodila sa dcéra Eva

1980-1989

práca na architektonických návrhoch v rámci Stavoprojektu, účasť na architektonických súťažiach... (o tom zase niekde inde)

publikovanie a knižné ilustrácie:

1980

ilustrácia prvej knihy A.P.Merkulov: Podivuhodná tekutina

1980-1989

ilustrácie kníh, alebo účasť na spoločných knižných projektoch (cca 10 titulov, napr.: J.Kvasnica: Priekopníci modernej fyziky, J.Krempaský: Vesmírne metamorfózy, 100x o láske, Aforizník, Čo ťa páli, has ...)

publikovanie v asi dvanástich slovenských časopisoch (Roháč, Výtvarný život, Projekt, Výber, Film a divadlo, Javisko, Smena...) a z času na čas aj v zahraničí (prevzaté obrázky v časopisoch Szpilky, Ludas Matyi, Eulenspiegel, Krokodil...)

publikovanie v katalógoch medzinárodných výstav a v publikáciách o karikatúre

spoločné výstavy:

1980-1989

asi 50 spoločných výstav doma (Piešťany, Bratislava, Praha, Dolný Kubín aj v zahraničí ( Nemecko, Kuba, Japonsko, Taliansko, Bulharsko, Kanada, Turecko, Belgicko...)

samostatné výstavy:

1980-1989

asi 15 samostatných výstav, napr.:

1982

Salon kresleného humoru, Malostranská beseda, Praha

1984

Dom kultúry ROH, Prešov

1985

Štúdio 77, Spišská Nová Ves

1986

Folkfórum, Martin

1986

Dom kultúry ROH Bohumín

1987

Slovenské gagy Kremnica (spolu s M. Bartákom)

1989

Mestská knižnica, Piešťany

ocenenia:

1981

San Antonio de los Baňos, Kuba – čestné uznanie

1983

Ancona, Taliansko – 3.miesto

Novomestský osteň, Nové Mesto n/Váhom, ČSFR – 3.miesto

1987

Kuba – čestné uznanie

“Humorest”, Hradec Králové, ČSFR – cena tlače

1989

Novomestský osteň, Nové Mesto n/Váhom, ČSFR – 2.miesto


1990

90. roky - 40-50rokov

1991

spoluzakladá súkromnú architektonickú kanceláriu s názvom Architektonický ateliér B P (AABP) v Piešťanoch (aj o tomto zase niekde inde)

1992

spoluzakladá medzinárodné bienále karikatúry o architektúre ARCHIKATÚRA, ktorej okrem názvu vytvára aj logo a v ktorej naďalej koncepčne funguje

publikovanie a knižné ilustrácie:

1990

napísal a nakreslil leporelo My(š) zo ZOO, ktoré vyšlo pod názvom My zo ZOO v Mladých letách

1990-1998

publikovanie v domácich periodikách ( Verejnosť, Škrt, Slobodný piatok, Kultúrny život, Národná obroda, Bumerang...) aj v zahraničí ( Witty World – USA )

publikovanie v katalógoch medzinárodných výstav a v publikáciách o karikatúre (Taliansko, Belgicko, Turecko, Kanada...)

spoločné výstavy:

1990-1998

každoročne niekoľko spoločných výstav, v ostatnom období najmä v rámci Slovenskej únie karikaturistov (SÚK) doma aj v zahraničí

účasť na medzinárodných festivaloch karikatúry v Belgicku (Knokke-Heist, Beringen, Kruishoutem...), Turecku (Ankara), Taliansku (Cuneo, Ancona...) ...

samostatné výstavy:

1990-1998

niekoľko samostatných výstav, napr.:

1990 Leuven, Belgia, sprievodná výstava k Európskemu festivalu poézie
1990 Dom umenia Piešťany, spolu so Svetozárom Mydlom
1990 Radošinské Vianoce s RND, Radošina
1991

Kongresové centrum kúpeľov Piešťany

1990-1992

séria samostatných výstav, resp. výstav v spoločnosti jedného belgického karikaturistu ( Brasser...), alebo spolu s Vladimirom Kazanevským (Ukrajina) po mestách Belgicka (Leuven, Brusel, Antverpy...)

1996

IPM ART, Bratislava

ocenenia:

1991

Ancona, Taliansko – 2.cena

1998

Zlatý súdok, Prešov – Hlavná cena, Grand Prix


2000

2000 - súčasnosť

publikovanie:

pravidelné publikovanie v týždenníku Dominofórum, občasné v ďalších periodikách (Korzár, Automagazín, Fakty, Európa, Fórum architektúry, Pravda, Sme, Revue Piešťany)

knižné ilustrácie:

2003

B. Trnavec: Odkaz v demižóne

2004

Kornel Földvári: Svet pre dvoch

2004

Ján Štrasser: Kráľ je polonahý

2005

Kornel Földvári: Päťadvadsať

2005

Berco Trnavec: Epitafy z cintorína politických mŕtvol

2006

Berco Trnavec: Obesenci uzlového písma

2006

Kazo Kanala: 100+1 priateľov

2008

Bobo Pernecký: Bublinky

2008

Berco Trnavec: Slovák nepotrebuje viagru

spoločné výstavy:

účasť na zahraničných medzinárodných festivaloch karikatúry v Belgicku, Turecku, Iráne, Ukrajine, Grécku, Bulharsku, Sýrii, Chorvatsku, Švajčiarsku, Nemecku, Česku, Taliansku, Mexiku...

2000...

účasť na domácich medzinárodných festivaloch karikatúry: Zlatý súdok (Prešov), Novomestský osteň (Nové Mesto nad Váhom)

2006

Cartoon meeting point Písek

2007

Kremnické gagy

podľa kapacitných možností účasť na spoločných výstavách Slovenskej únie karikaturistov doma aj v zahraničí

samostatné výstavy:

2000-2001 výstava k životnému jubileu, premiéra v Piešťanoch, neskôr zopakovaná v Bratislave, Košiciach, Bytči, Ustroni (Poľsko)
2000 výstava v kníhkupectve Ex Libris (Bratislava)
2008 v Piešťanskom informačnom centre výstava Komunikáty bez slov (a iné bublinky)

ocenenia:

2008 8. Int. Editorial Cartoon Competition, Canada – Certificate Of Excellence
2008 4. Int. Cartoon Contest, Syria – Special Prize
2008 Fór pro FOR, Praha, Česká republika – 5. cena

 

Menu