©

Tieto stránky pre spoločnosť KIOS s.r.o. autorsky zostavili Ján a Bohuslav Perneckí, graficky upravil a vyhotovil Ján Pernecký v júni 1998. Grafické materiály vrátane tlačidiel, ako aj básne v priloženom leporele, sú autorské diela Bohuslava Perneckého. Údaje, obrázky a fotodokumentáciu pre biografickú časť poskytol Bohuslav Pernecký.

Všetky práva sú vyhradené. Nijaká časť týchto stránok, textová, obrázková ani fotografická, nesmie byť šírená v akejkoľvek forme bez súhlasu majiteľov autorských práv. V prípade záujmu sa môžete informovať na e-mailovej adrese: pernecky@kios.sk